Google trend กับ Parcel Delivery ตอน 3 : Area Analysis

ธุรกิจ Logistics ในส่วนของการขนส่งพัสดุนั้นเติบโตมาอย่างมาก ด้วยปัจจัยที่มากจาก การส่งของ ซื้อขายสินค้าผ่าน eCommerce โดย ธุรกิจการขนส่งนั้นมีการแข่งขันสูง และมีการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยเกิน 30% ต่อปี และมีแนวโน้มทำให้มูลค่านั้น ถึงเกือบระดับ แสนล้านในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยความธุรกิจที่โตเร็ว ตามเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในทุกๆวัน นั้นทำให้ไม่แปลกใจกับตัวเลขเลย โดยในตอนที่แล้วในหัวข้อ Google trends กับ Parcel delivery ตอนที่สอง นั้น ในหัวข้อ Compare mode นั้นจบด้วยความค้างคาถึงข้อมูล ในส่วนของการวิเคราะห์พื้นที่ต่างๆ โดย วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนั้นกัน

ถามว่าทำไม พื้นที่ต่างๆถึงมีความสำคัญ ทำไมทางภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้ trend หรือ ยอดการค้นหาคำสำคัญที่ segment ในแต่ละจังหวัด เนื่องจากในปัจจุบันการที่ delivery นั้นจะชนะและอยู่อย่างเติบโตได้ นั้นจะต้อง go mass และ ครอบครองตลาดจนทำให้ ต้นทุนการ deliver นั้นถูกจนสามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นๆในตลาดโดยไม่หลังหักนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วธุรกิจ start up ในช่วงปีแรกๆนั้นจะไม่มีกำไร เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นการนำเงินไปลงทุนเพื่อไปลง R&D หรือ ขยายให้ธุรกิจเติบโตและกิน share ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

area

ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ยกมาในวันนี้ ก็จะเป็น ตัวอย่างเดิมที่เคยเกริ่นในรอบที่แล้วที่เป็น ตัวอย่างที่แสดง เป็นการเปรียเทียบปริมาณการค้นหาเช็คเลขพัสดุ flash กับ เช็คเลขพัสดุ best ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ตั้งแต่ 06/07/2021 - 13/07/201 แต่จะมาลงรายละเอียดการวิเคราะห์โดยละเอียด

โดยจากข้อมูลที่แสดงเป็นพื้นที่จังหวัดนั้น จะพบว่า การค้นหาของเช็คเลขพัสดุของ flash express นั้นจะกระจายไปทั่วจังหวัดในประเทศไทย แต่การค้นหาของ best นั่นยังเกาะกลุ่มในส่วนของ โซนภาคกลางนั่นเอง

3 2

https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&geo=TH&q=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20flash,%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20best

โดยจากข้อมูลที่แสดงเป็นรายละเอียดจังหวัดที่ถูกเรียง จะพบว่า การค้นหาของเช็คเลขพัสดุของ flash express นั้น มีห้าจังหวัดที่มียอดการค้นหาสูงที่สุดอยู่ที่ ลำปาง นราธวิาส พระนครศรีอยุธยา ชุมพร และ บุรีรัมย์ และ การค้นหาของเช็คเลขพัสดุ best นั่นมีสี่อันดับจังหวัดมากสุดอยู่ที่จังหวัด อยู่ที่จังหวัดนั้น อยู่ที่ นครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี และ กรุงเทพนั่นเอง โดย

จากการวิเคราะห์ข้างต้น อาจไม่ได้สะท้อน ข้อมูลทั้งหมดของการใช้งาน express delivery นั้นที่บุคคลทำการใช้งานจริงเนื่องจาก อาจจะมีบุคคลที่ไม่ได้ใช้ google ในการค้นหาพัสดุ หรือ ใช้ platform อื่นหรือไม่ได้ใช้เลย แต่ก็สามารถอ้างอิงยอดการค้นหาหรือ trendการค้นหา หรือใช้ deliveryได้ในระดับหนึ่ง

Copyright © Wangnii.com