Google trend กับ Parcel delivery ตอน 2 : Compare Mode

จากตอนที่ผ่านมากับ Google trend กับ logistics ตอนที่ 1 ในหัวข้อของ Filter mode ต่างๆที่เรามาอธิบาย และเราก้ได้พูดถึงตัวอย่างของการนำ Google trend นั้นมาเช็คกับ keyword การเช็คเลขพัสดุ โดยได้ insight มาได้อย่างง่ายดาย ในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงการเช็คเลขพัสดุ เหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือจะพูดถึง feature google trend โดยใช้ การ compare feature นั่นเอง

ถึงแม้ว่าโหมด filter mode ของ google trend นั้นช่วยให้ได้ข้อมูล มาแล้ว แต่ถ้าหากเราต้องการได้ insight ของข้อมูลการค้นหา ของหลายๆคำพร้อมกันนั้นก็จะต้องทำหลายรอบนั่นเอง โดย google trends นั้นก็แก้ปัญหาเหล่านี้โดย สามารถ comapare keyword ได้หลายๆตัวพร้อมกัน นอกจากการ compare ยังช่วยลดภาระในการ ค้นหลายรอบแล้วนั้น ยังช่วยให้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปในการรับสาร หรือ ข้อมูล เนื่องจากจะมีข้อมูลให้เปรียบเทียบ หรือ นำมาวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์กันได้ นั่นเอง

Compare example ตัวอย่างการใช้ compare option ใน google trends ซึ่ง เป็นการเปรียเทียบปริมาณการค้นหาเช็คเลขพัสดุ flash กับ เช็คเลขพัสดุ best ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ตั้งแต่ 06/07/2021 - 13/07/201

คำ keyword ที่นำมาค้นหา คือเช็คเลขพัสดุ flash และ เช็คพัสดุ best โดยจะเห็นว่าทั้งสอง express นั่นมียอดการค้นหา pattern ที่ค่อยข้างจะคล้ายกันในส่วนของเวลาของยอดการค้นหาการใช้งาน แต่จะต่างกันที่ยอดปริมาณการใช้งาน นั่นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดการค้นหาของ flash express นั่นสูงกว่า 5 - 10 เท่าเลยทีเดียว นอกจากการ compare ยอดการใช้งานตามช่วงเวลาของคำค้นหาที่เราเลือกนั้น ยังมีการเปรียบเทียบ average ของปริมาณการค้นหาทางซ่าย ซึ่งจะเห็นว่า อยู่ ที่ 45 : 8

Area เช็คพัสดุ

โดยนอกจาก การเปรียบเทียบยอดการใช้งานที่เป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยรวมและโดยเฉลี่ยนั้น Google trends ยัง provide การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ source ของ region และ คำค้นหาที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเห็นว่า Google trends ยัง provide ข้อมูล Subregion Query density แยกแต่ละ คำค้นหา และ แยกแต่ละจังหวัดโดยละเอียด ซึ่งจะพูดถึงโดยละเอียดในตอนถัดไป

Copyright © Wangnii.com